Theo nông dân trồng lúa, mức giá này đang cao hơn 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi trừ hết chi phí lúa Hè Thu lãi hơn 30 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, vụ lúa Hè Thu đạt được là nông dân thực hiện tốt việc nhân rộng các mô hình, biện pháp canh tác tiên tiến như thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), kỹ thuật canh tác "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm", quản lý dịch bệnh tổng hợp (IPM),... hình thành các chuỗi liên kết nông sản bền vững.

Ông Võ Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp Mười cho biết, vụ lúa Hè Thu 2020 huyện xuống giống trên 37.000 ha, diện tích liên kết tiêu thụ lúa giữa doanh nghiệp và nông dân hơn 3.000 ha. Đồng thời, do giá lúa hiện nay lên cao thương lái mua lúa chủ động nguồn nguyên liệu để thu mua trong dân và hợp đồng bằng cách cọc tiền trước với nông dân khi lúa còn xanh trên đồng.

Hiện nay, thương lái thu mua và đặt cọc cao hơn từ 100 - 200 đồng/kg so với giá thị trường hiện tại. Huyện Tháp Mười có hơn 30% nông dân nhận tiền cọc trước của thương lái, vì lúa Hè Thu đang thu hoạch rộ và đang có giá vào cuối tháng 5/2020.

Để tiếp tục thắng lợi vụ lúa Hè Thu năm 2020, tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt việc phòng chống hạn bảo vệ sản xuất vụ lúa Hè Thu. Tỉnh có hơn 1.200 trạm bơm điện, góp phần giải quyết tưới tiêu cho gần 100% diện tích lúa Hè Thu trong mùa khô hạn và phấn đấu đạt sản lượng 1,1 triệu tấn lúa.

Nguyễn Văn Trí