Lào Cai: Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 15 ngàn tỷ đồng

Cập nhật: 24/03/2017 07:18

(Thanh tra)- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tại các khu công nghiệp (KCN) năm 2016 ước đạt 11.836 tỷ đồng, bằng 56% so với mục tiêu Đề án. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2016 ước đạt 1,9 tỷ USD, đạt 76% Kế hoạch. Tổng thu thuế, phí ước cả năm đạt 1.300 tỷ đồng, đạt 81,2% kế hoạch.

Giá trị hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu đến hết năm 2016 ước đạt 1,9 tỷ USD, đạt 76% so với kế hoạch năm 2016, và chỉ bằng 38% so với mục tiêu Đề án.

Hiện mới có 2/3 KCN đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Công tác bảo vệ môi trường tại các KCN, KKT chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đến nay KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý chất thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường so với mục tiêu đề ra vào cuối năm 2015 là 100% thì còn có khoảng cách khá lớn.

Về nguồn lực đầu tư, theo Đề án, tổng nguồn lực huy động trong năm 2016 là 6.242 tỷ đồng, thế nhưng, thực tế chỉ huy động được 2.216 tỷ đồng. Các dự án trọng tâm trong giai đoạn đến năm 2020 chưa được triển khai. Một số dự án đang đầu tư chậm tiến độ.

Nguyên nhân được chỉ ra là do công tác nghiên cứu, nhận định thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn thấp. Công nghệ sử dụng trong các nhà máy còn lạc hậu, kém đồng bộ dẫn đến chi phí sản xuất lớn và tiêu hao nhiều năng lượng. Công tác đào tạo cán bộ, người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục thực hiện Đề án đạt hiệu quả, trong năm 2017, UBND tỉnh Lào Cai sẽ hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết KKT cửa khẩu đến năm 2014 và tầm nhìn 2050; hoàn thành điều chỉnh các KCN; phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN đạt 15.463 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), bằng 63,4% giá trị sản xuất toàn tỉnh; năm 2017, phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2,07 tỷ USD.

Trần Quý