Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tình hình xuất khẩu thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh giảm 17,74% so cùng kỳ.

Các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh nên thị trường xuất khẩu tại châu Âu, Mỹ, Trung Quốc… giảm mạnh, lượng hàng tồn kho ngày càng tăng do duy trì sản xuất nhằm tiêu thụ nguồn nguyên liệu đến kỳ phải thu hoạch.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải duy trì việc làm cho công nhân và giữ nguồn lao động ổn định chờ thị trường tiêu thụ hồi phục, góp phần ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương.

Do đó, sản phẩm tồn kho tại các doanh nghiệp ngày càng tăng cao, dẫn đến phát sinh thêm nhiều chi phí (điện, thuê kho lạnh hoặc nguồn vốn để đầu tư thêm kho lạnh...), thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản được cơ cấu giảm nợ đối với số hàng tồn kho đến ngày 31/12/2020.

Đồng thời, tiếp tục kéo dài thời gian giảm tiền điện thêm 3 tháng và chậm nộp tiền điện do phát sinh hàng tồn kho đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản có trên 500 lao động.

Cảnh Nhật