Công văn nêu rõ, theo thông tin từ các phương tiện thông tin truyền thông, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa không bán hàng tại một số địa phương gây ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Do vậy, Tổng cục Quản lý thị trường đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường các địa phương phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Cùng với đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm về đo lường, chất lượng, nhất là hành vi đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá làm hạn chế việc cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu, trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu nhận được phản ánh về nguồn cung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu bị gián đoạn phải báo cáo ngay để Tổng cục Quản lý thị trường thông tin tới Vụ Thị trường trong nước có phương án xử lý kịp thời.

HY