Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trên thị trường, Sở Công Thương đề nghị Cục quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đội quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về giá, đo lường, chất lượng, đầu cơ, găm hàng và các hành vi gian lận thương mại khác theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 tại địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng đóng cửa không kinh doanh nếu không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cần chủ động nguồn cung, dự trữ lượng xăng dầu đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu. Có các phương án cần thiết để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Đảm bảo các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình bán hàng đủ thời gian; cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu cho thị trường; ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu cả về lượng và cơ cấu chủng loại theo kế hoạch tiêu thụ đã được xác định hàng năm của thương nhân.

Ngoài ra, các đơn vị này chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý, cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng các cửa hàng đóng cửa, giảm thời gian bán hàng, đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá.

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu không được tự ý dừng bán hàng mà không có lý do chính đáng; phải đảm bảo thời gian bán hàng đã đăng ký với Sở Công Thương. Nghiêm cấm việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý làm ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu trong tỉnh.

Đồng thời, Sở Công thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Trường hợp phát hiện vi phạm, Sở Công Thương sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Thanh Hoa