Những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trong cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, các đơn vị trong Tập đoàn vẫn duy trì tình hình sản xuất, kinh doanh ở mức tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, việc làm và thu nhập của hơn 96 nghìn công nhân lao động trong Tập đoàn vẫn được đảm bảo.

Nhờ triển khai đồng loạt các giải pháp sản xuất gắn với công tác phòng chống dịch hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng than nguyên khai sản xuất toàn Tập đoàn đã đạt hơn 21,3 triệu tấn, đạt 53% kế hoạch năm; than tiêu thụ 23,70 triệu tấn. Trong đó, than tiêu thụ hộ điện hơn 20,45 triệu tấn, đạt 50% kế hoạch năm, tăng 2,1 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh than, các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 63.167 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 11.600 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2019. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 12,7 triệu đồng/người/tháng.

Quý III là thời điểm có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, sản xuất kinh doanh cả năm của Tập đoàn. Vì vậy, mục tiêu của TKV phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất, đẩy mạnh sản xuất tăng tối đa các sản phẩm khoáng sản, hoá chất, điện thương phẩm, để ổn định việc làm, giảm giá thành sản xuất. Cụ thể, TKV phấn đấu than nguyên khai sản xuất 8,3 triệu tấn; tiêu thụ 10 triệu tấn than; nhập khẩu than 200.000 tấn, bóc đất đá 42 triệu m3; đào trên 60.000m lò.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, từ nay đến cuối năm, các đơn vị trong Tập đoàn sẽ bám sát diễn biến thị trường để chỉ đạo điều hành linh hoạt công tác tiêu thụ các sản phẩm than, khoáng sản. Riêng khối sản xuất than tiếp tục điều hành sản xuất các loại than phù hợp với kế hoạch tiêu thụ, tạm thời chưa sản xuất hoặc hạn chế sản xuất các loại than mà thị trường chưa tiêu thụ được; tập trung tiêu thụ các loại than cục, than cám chất lượng cao hiện đang tồn kho. Phấn đấu 9 tháng đạt tối thiểu 70% sản lượng kế hoạch đề ra. Đồng thời, thúc đẩy công tác đầu tư, nhất là các dự án xuống sâu, chuẩn bị diện sản xuất cho các đơn vị.

P.V