Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác định giá mua bán điện đối với các hệ thống điện Mặt Trời theo đúng Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các hệ thống điện Mặt Trời công suất đến 1 MW, đấu nối vào cấp điện áp dưới 35 kV, có các tấm pin Mặt Trời lắp trên hệ thống khung giá đỡ (có mái hoặc không có mái), lắp đặt một phần trên mái nhà, một phần trên đất.

Các hệ thống điện Mặt Trời lắp trên mái nhà xưởng trong khu công nghiệp vừa mua điện của EVN để sử dụng vừa bán điện lên lưới của EVN qua máy biến áp 110 kV được ghi nhận là điện Mặt Trời mái nhà.

Điều này khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển điện Mặt Trời mái nhà và EVN sẽ thực hiện ký hợp đồng, thanh toán tiền mua điện cho các chủ đầu tư theo Quyết định 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với mô hình trang trại nông nghiệp kết hợp điện Mặt Trời với công suất ≤ 01 MW, EVN kiến nghị các dự án này được công nhận là điện Mặt Trời mái nhà.

Đối với các trường hợp trang trại nông nghiệp có lắp đặt điện Mặt Trời với tổng công suất trên 1 MW, Bộ Công Thương hướng dẫn thủ tục, trình tự thực hiện lắp đặt, thoả thuận đấu nối, nghiệm thu an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường...

Với các vướng mắc về kỹ thuật, EVN đề xuất Bộ Công Thương bổ sung quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện Mặt Trời mái nhà đấu nối lưới điện trung áp trong các Thông tư 39/2015/TT-BCT và Thông tư 30/2019/TT-BCT cho phù hợp với thực tế, đảm bảo khả thi cho các chủ đầu tư.

PV