Bộ Công Thương:

Công ty Zija Quốc tế rút tiền ký quỹ kinh doanh đa cấp

Cập nhật: 22/02/2019 14:17

(Thanh tra) - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương cho biết cơ quan chức năng đang giải quyết thủ tục hồ sơ xin rút tiền ký quỹ kinh doanh đa cấp của Công ty TNHH Zija Quốc tế.

Công ty Zija Quốc tế rút tiền ký quỹ kinh doanh đa cấp
Tiền ký quỹ nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia đa cấp (ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 29/1, Công ty TNHH Zija Quốc tế (địa chỉ số 17 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ kinh doanh đa cấp theo quy định.

Căn cứ quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục CT&BVNTD thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Zija Quốc tế.

Cục CT&BVNTD cho biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương sẽ ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Bình Yên