Quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ hàng đầu

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) huyện Tân Uyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng tới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích từ việc giữ rừng.

Hàng năm, Ban Quản lý RPH chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tới người dân các xã, bản. Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Quản lý RPH còn tiến hành ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ dân sống gần rừng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của rừng cũng như lợi ích từ rừng mang lại, người dân các xã, bản trong huyện ngày càng tích cực hơn trong công tác bảo vệ rừng.

Không chỉ dừng ở đó, Ban Quản lý RPH huyện Tân Uyên còn lắp đặt các biển báo, biển cấm chặt phá, xâm lấn ở bìa rừng, nơi có đông người qua lại, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ rừng cho người dân trên địa bàn huyện. Song song với công tác tuyên truyền, Ban Quản lý RPH tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ trên các cánh rừng của huyện. 

Ngoài việc chủ động tiến hành tuần tra, bảo vệ rừng theo kế hoạch, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Ban thường xuyên phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn, tổ chuyên trách bảo vệ rừng các bản thực hiện việc kiểm tra, nắm bắt tình hình trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Mai Hồng Hạnh, Phó trưởng Ban RPH Tân Uyên cho biết, mỗi năm, khi đến mùa hanh khô, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu, Ban đã cử cán bộ đi kiểm tra, rà soát các công trình lâm sinh, các công trình xây dựng có thể tận dụng để thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng như đường băng cản lửa, suối, hồ, đập, bể chứa nước, trạm bơm, hệ thống cấp nước, chòi quan sát... Trên cơ sở đó, Ban Quản lý  kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy rừng.

leftcenterrightdel
Người dân chăm chỉ trồng rừng. Ảnh: BB 

Chú trọng phát triển cây gỗ lớn

Thực hiện kế hoạch trồng rừng, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý RPH Tân Uyên đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện gắn với việc chấp hành, thực hiện quy định của pháp luật. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hoạt động lâm nghiệp được tập trung chỉ đạo, tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án để thu hút đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp. Thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp ngay từ đầu năm, tiến độ đảm bảo theo thời vụ. Kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình hình mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính,

Năm 2021, Ban Quản lý RPH Tân Uyên đã phối hợp cùng các  UBND xã Nậm Cần, Nậm Sỏ, Tà Mít, Pắc Ta để ban hành kế hoạch triển khai công tác trồng rừng. Để thực hiện kế hoạch, Ban đã tổ chức 27 cuộc họp tại các bản với 726 lượt người tham gia, có 211 hộ dân đăng ký trồng rừng, trồng chè cổ thụ trên diện tích 505ha. Đến nay đã thực hiện trồng được 503,7/505ha, trong đó: Trồng rừng phòng hộ 50ha; trồng quế 100ha; trồng cây gỗ lớn 348,7ha; trồng chè cổ thụ 5ha.

Ban Quản lý RPH cũng đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát quỹ đất để trồng rừng năm 2020 với tổng diện tích 806,93ha, trong đó: Trồng rừng phòng hộ 68,79ha; trồng cây gỗ lớn (cây giổi xanh) 565,09 ha; trồng cây quế 173,05 ha.

leftcenterrightdel
Nhân dân hy vọng vào sự đổi thay khi tham gia trồng rừng sản xuất. Ảnh: BB 

Theo ông Mai Hồng Hạnh, ngoài cây thế mạnh là cây chè, những năm gần đây diện tích trồng cây gỗ lớn tăng hàng năm, tuy còn gặp một số khó khăn nhất định trong thực hiện, nhưng đây là một hướng đi bền vững, hiệu quả trong tương lai.

Bùi Bình