Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, nguyên nhân đầu tiên là do dịch tả lợn châu Phi xảy ra năm 2019, thiệt hại mất 20% về số lượng, 9,3 % khối lượng, ảnh hưởng không chỉ cho người chăn nuôi mà còn thiếu hụt nguồn cung dẫn đến giá thịt lợn tăng trong một thời gian. “Phải khẳng định đây là một thiệt hại rất lớn, không chỉ cho người chăn nuôi mà còn gây ra trên thị trường, giá cả thịt lợn lên trong một thời gian…”, Bộ trưởng Cường nhấn mạnh.

Trước tình hình đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN & PTNT cùng các ngành kết hợp địa phương tập trung tái đàn sau khi dịch đi vào ổn định vào tháng 10/2019 đến nay kết quả rất khả quan.

Theo thống kê, đến cuối tháng 3, số đầu lợn là 24 triệu con, tăng 6,3 % về số đàn so với tháng 12/2019. Với đà này, đến quý III và đầu quý IV sẽ đạt bằng thời kỳ cao nhất cuối năm 2018 và sẽ đủ khối lượng để cung cấp cho thị trường.

Lý giải về việc giá thị lợn vừa qua vẫn cao, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, nguyên nhân lớn nhất là do chưa đủ lượng sản phẩm thịt lợn để cung cấp cho thị trường theo yêu cầu. Bởi trước khi có dịch, mỗi quý cả nước cần 910 nghìn tấn thịt để cung cấp ra thị trường nhưng thời gian vừa qua mới đạt 820 – 830 nghìn tấn. Như vậy, phải đến quý 4 mới đạt được sản lượng đáp ứng nhu cầu cung cấp cho thị trường.

Nguyên nhân nữa là do phải đảm bảo các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát các khâu. Tiếp đó là do còn rất nhiều khâu trung gian. Ví như, 15 doanh nghiệp lớn đồng hành cam kết từ ngày 1/4 đưa giá xuất chuồng xuống còn 70 nghìn đồng nhưng vì lượng lợn ở những doanh nghiệp này chưa đủ sức phân phối ra thị trường. Cùng với đó là còn rất nhiều khâu trung gian, nhất là khâu giết mổ nhỏ lẻ dẫn đến người tiêu dùng chưa được hưởng giá thành giá xuống thấp như chúng ta mong muốn.

Do vậy, tới đây cần tập trung nhiều giải pháp, trong đó gốc rễ vẫn là phải tập trung tái đàn, tăng đàn. Bộ NN & PTNT đã tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội cùng với bà con nông dân để tăng đàn đảm bảo nhanh nhất nhưng phải an toàn. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành, các địa phương để giảm bớt khâu trung gian giữa các khâu sản xuất, khâu chế biến, đến tiêu dùng ngắn nhất thì mới có nguy cơ giảm giá phù hợp với người nông dân.

Thời gian tới đây tiếp tục nhập khẩu sản phẩm thịt trong chừng mực ngắn hạn nhất định còn thiếu để đảm bảo cho thị trường. Hướng dẫn người tiêu dùng, lựa chọn thêm các sản phẩm khác như trứng, cá… để vừa lợi cho sức khỏe vừa có giá cả phù hợp với sức tiêu thụ, không tạo áp lực về một mặt hàng là thịt lợn.

“Cùng thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, tin tưởng rằng chúng ta sẽ đủ thực phẩm cung ứng cho nhân dân với giá cả phù hợp với các đối tượng, kể cả người chăn nuôi và người tiêu dùng”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ.

Đối với việc tái đàn, Bộ trưởng Cường cho biết, tốc độ tái đàn quý I đạt 6,3 % tổng thể chung nhưng riêng khu vực 15 doanh nghiệp lớn thì tốc độ lên tới 17%. Dự báo, tới đây tốc độ tái đàn sẽ tăng rất nhanh bởi đàn lợn giống gốc cụ, kị, ông bà vẫn còn 109.000 con và xấp xỉ 2,7 triệu lợn nái.

Tổng kết được cho 2 nhóm đối tượng chăn nuôi lớn thì có quy trình quy trình an toàn sinh học và rút ra được bài học kinh nghiệm để hướng dẫn cho cho người dân chăn nuôi nhỏ. Đây là tiền đề tốt cộng với những yếu tố trong hệ sinh thái cho ngành chăn nuôi như sản xuất 20 triệu tấn cám, thú y, dịch vụ… Tin rằng sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh như dự báo, đầu quý IV có được số lượng cao nhất bằng thời kỳ trước khi bị dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã khuyến nghị các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho đối tượng chăn nuôi, đặc biệt là bà con nông dân sản xuất nhỏ được tiếp cận các nguồn lực.

“Hiện giá giống cao, việc tiếp cận với chính sách tín dụng giúp bà con nông dân, những người sản xuất nhỏ có điều kiện vừa tạo sinh kế nhưng vừa góp phần bù đắp những thiệt hại trước đây. Bộ NN & PTNT đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phải vào cuộc tăng cường hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp hữu hiệu nhất, không thể vì tăng đàn mà gặp lại rủi ro bệnh tật tái phát”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

 

 

 

 

Lê Phương