Căn cứ vào một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương đã tiến hành điều tra và xử phạt công ty này số tiền 140.000.000 đồng với nhiều lỗi vi phạm.

Đơn vị kinh doanh đa cấp này đã quảng cáo đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của sản phẩm.

Công ty cũng không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để bảo đảm người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy tắc hoạt động. 

Bình An