10 doanh nghiệp đạt Giải Top 10 Sản phẩm Thương hiệu Việt xuất sắc; 10 doanh nghiệp đạt Giải Top 10 Doanh nghiệp có Dịch vụ Thương hiệu Việt xuất và 76 doanh nghiệp đạt Giải Doanh nghiệp Thương hiệu Việt tiêu biểu.

Đây là những doanh nghiệp đã có thành tích cao trong sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ tốt nhất hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

“Lễ trao Giải lần thứ II này là sự kiện chuẩn bị cho chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 10 năm (2009 - 2019) theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ được tổ chức vào năm 2019” - đại diện Ban Tổ chức chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 10/2017, sau khi có Công văn số 11100/VPCP-TCCV ngày 18/10/2017 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc cho phép tổ chức Giải thưởng, Bộ Công Thương đã ra quyết định thành lập Hội đồng xét tặng và Ban Tổ chức với các thành viên là cán bộ quản lý các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế… 

Sau 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được gần 300 đề cử từ hơn 30 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Công Thương các địa phương, hiệp hội ngành hàng, ngành nghề và tự ứng cử cho các danh hiệu “Top 10 Sản phẩm Thương hiệu Việt xuất sắc”; “Top 10 Doanh nghiệp có Dịch vụ Thương hiệu Việt xuất sắc” và “Top 80 Doanh nghiệp Thương hiệu Việt tiêu biểu”.

Bình An