Qua kiểm tra xác minh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công thương, cho biết, từ ngày 23/3/2018, Viettel đã thực hiện thông báo thay đổi kênh truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, chi tiết về 22 kênh truyền hình bị thay thế như HBO, Cinemax, FoxSport1, FoxSport2, AXN, RED, CNN, BBC, Cartoon Network, Disney Channel… lại chưa được Viettel thông báo trước, rõ ràng, cụ thể tới người tiêu dùng.

Cục CT&BVNTD sẽ tiến hành xử lý theo các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời yêu cầu Viettel trong thời gian tới nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, chính xác cho người tiêu dùng liên quan đến các sản phẩm của Viettel. 

Bình Yên