Người dân có thể gọi đến số đường dây nóng theo số điện thoại: 0945.131.911.

Email: hotlineTCQLTT@dms.gov.vn và gửi đơn thư, khiếu nại đến Tổng cục Quản lý thị trường, số 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các địa chỉ và số điện thoại trên sẽ tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm.

Tố giác về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật.

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về đạo đức công vụ của công chức hành pháp trong lực lượng Quản lý thị trường.

Bình An