Theo Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT, hội nhập quốc tế về kinh tế sẽ đặc biệt tác động mạnh đến các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và bưu chính. Trong đó, ở lĩnh vực viễn thông, các hiệp định thương mại cam kết mở cửa thị trường, dần cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư đến 100% vốn.

Trong khi đó, lĩnh vực công nghệ thông tin, ngoại trừ một số trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường thì cam kết xu hướng mở cửa hoàn toàn cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ dần hình thành một khái niệm mới là “sản phẩm số”, “thương mại điện tử”. 

Theo đó, hướng đến “thương mại phi giấy tờ”... chắc chắn sẽ diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đối với thị trường có khả năng sinh lời cao ngành dịch vụ chuyển phát nhanh (thuộc lĩnh vực bưu chính) thì quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ thúc đẩy phát triển. Bởi hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã được mở cửa hoàn toàn để đầu tư vấn đề thị trường này...

Nhiều ý kiến đánh giá, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ là cơ hội, động lực thúc đẩy các lĩnh vực thuộc TT&TT phát triển hơn. Dự báo doanh thu từ thị trường viễn thông và công nghệ thông tin, thậm chí trong lĩnh vực bưu chính sẽ tăng gấp nhiều lần. 

Song, bên cạnh những cơ hội là nhiều thách thức đi kèm như: An toàn thông tin mạng, nguồn nhân lực, quản lý thông tin trên mạng qua biên giới…

Vì vậy, Việt Nam cần dự báo tình hình và chuẩn bị các phương án, giải pháp để chuẩn bị cho quá trình hội nhập.

T.A