Giá khởi điểm là 683.742.730 đồng (Sáu trăm tám mươi ba triệu, bẩy trăm bốn mươi hai nghìn, bẩy trăm ba mươi đồng).

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 07/8/2019 đến ngày 08/8/2019 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản bán.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến hết ngày 09/8/2019.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/8/2019 đến hết ngày 12/8/2019

Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 14h30’ ngày 13/8/2019

Địa điểm bán đấu giá: Dự kiến tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Asia, Phòng hội trường tầng 4 Tòa nhà Viettrans, số 5A Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Điện thoại số 0225.8832608, 0903446051.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

PV