Những thông tin trên được đưa ra tại buổi tổng kết công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm giai đoạn 1/7/2017 - 30/6/2018 do Bộ Công thương tổ chức ngày 8/10.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, phát triển thị trường điện cạnh tranh là chiến lược phát triển dài hạn của ngành Điện Việt Nam, đã được quy định trong Luật Điện lực năm 2004.

Việc này cụ thể hóa được quy định trong Quyết định 63/2013/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam.

Thị trường điện Việt Nam sẽ hình thành và phát triển theo 3 cấp độ: thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Trong đó, thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vận hành từ ngày 1/7/2012.

Tính đến nay, số lượng các nhà máy điện tham gia giao dịch trên thị trường là 87 nhà máy với tổng công suất đặt 22.946MW, tăng 2,8 lần so với thời điểm mới vận hành thị trường vào tháng 7/2012 (chỉ có 31 nhà máy điện).

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Điều tiết Điện lực, hiện còn trên 51% nhà máy chưa tham gia vào thị trường điện, trong đó chủ yếu là các Nhà máy điện đa mục tiêu và một số nhà máy BOT, quá trình triển khai vận hành thị trường điện cũng nảy sinh một số bất cập.

Hiện nay toàn bộ khâu đầu vào (khâu phát) đã theo thị trường nhưng giá bán lẻ đầu ra vẫn phải tiếp tục điều tiết, trong khi giữa các Tổng công ty phát điện lại có khoản chênh về doanh thu và chi phí.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, để đảm bảo vận hành thị trường điện một cách công bằng, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư vào năng lượng tái tạo, cơ quan quản lý cũng cần tính tới các phương án xây dựng cơ sở pháp lý và các hạ tầng thiết yếu.

Trong đó, cần đảm bảo cho các nhà máy điện có công suất nhỏ hơn 30MW, nhà máy điện năng lượng tái tạo cũng có thể tham gia vào thị trường điện trong thời gian tới.

Bộ Công thương đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu chuẩn bị cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo đúng lộ trình

Theo kế hoạch dự kiến, sau khi kết thúc giai đoạn vận hành thí điểm, thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được vận hành chính thức từ năm 2019.

Bình Yên