Văn phòng Chính phủ ngày 25/3 đã có văn bản gửi các bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ nói trên và các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt, rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ lưu thông, tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo.

Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo theo đúng quy định.

Trong khi chờ báo cáo đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới.

Đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã được ký kết theo đúng quy định của pháp luật sẽ được xử lý cụ thể sau khi nghe đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ trưởng Bộ Công thương báo cáo.

"Bộ Công Thương và các bộ, ngành cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu vừa qua", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh hiện nay.

Trước đó, một ngày sau khi đề xuất dừng xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương đã xin Thủ tướng cho tiếp tục việc này vì "cần tính toán lại sản lượng gạo".

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh lý giải là do có độ vênh số liệu gạo dự trữ, nhất là sản lượng lúa vụ Đông Xuân tại đồng bằng sông Cửu Long trong doanh nghiệp, người trồng lúa... nên Bộ Công Thương cần thời gian tính toán lại.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Công Thương, việc xin Thủ tướng hoãn thực hiện còn vì đánh giá doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn.

H.Giang