Ngày 18/12, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Theo Sở Công thương tỉnh, trong năm qua, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh duy trì phát triển ổn định với tổng giá trị đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm trước, đạt trên 101% kế hoạch (theo giá năm 2010). Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm trên 96%.

Phần lớn các lĩnh vực sản xuất chủ lực của tỉnh đều tăng sản lượng so với cùng kỳ, thuỷ sản chế biến tăng gần 14%, thức ăn chăn nuôi tăng trên 8,6%, xay xát và lau bóng gạo tăng trên 7,8%...


Lãnh đạo Sở Công Thương tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Lê Nhật

Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt trên 61.500 tỷ đồng, tăng trên 14,6% so với năm trước, đạt trên 103% kế hoạch. Giá cả hàng hóa nhìn chung khá ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hay tăng giá đột biến.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Công thương tỉnh trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh: “Trước bối cảnh hội nhập, đòi hỏi đơn vị phải tìm ra hướng đi mới cho năm 2016. Trong đó, xây dựng và phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công thương, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường”.

Lê Nhật