Đại hội đồng Cổ đông lần này đã thông qua nghị quyết đổi tên mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ Lý vào Sabibeco.

Đây là mô hình hoạt động phù hợp với quy mô phát triển mới, huy động tối đa các nguồn lực để tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây, năm 2017, công ty đã gặp nhiều khó khăn trong sản xuất cũng như thị trường do giá nguyên liệu malt và giá nguyên vật liệu (lon, thùng) tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, với gia tăng số lượng các hãng bia ngoại gia nhập vào thị trường bia Việt Nam đã tạo áp lực cạnh tranh gay gắt lên ngành sản xuất bia nội địa.

Ông Hải cho biết, năm 2018, công ty sẽ tiếp đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn đối với các vị trí vận hành, bảo trì thiết bị; tiếp tục tăng cường công tác quản lý thiết bị, phân công cụ thể đến từng cá nhân trong việc quản lý chất lượng cũng như kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, vệ sinh theo đúng tần suất quy định.

Hiện nay, công ty đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn thành việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới. Căn cứ theo quy định hiện hành về sáp nhập công ty, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi sáp nhập của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ Lý và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận vào Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây về cơ bản đã hoàn thành.

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ Lý sẽ chấm dứt hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, chuyển sang loại hoạt động công ty TNHH một thành viên.

Trên cơ sở đó, hội đồng quản trị của 2 công ty sẽ tự động giải tán, các thành viên hội đồng quản trị hiện nay sẽ tiếp tục là thành viên hội đồng thành viên tại công ty TNHH sau chuyển đổi. 

Đồng thời, thống nhất giao cho người đại diện pháp luật và hội đồng thành viên của các công ty con hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi loại hình công ty và các thủ tục liên quan khác.

TT