Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Quốc Oai cho biết, trong 60 năm qua, ngành Thủy sản đã có những bước tiến vượt bậc và hội nhập với những thành tựu nổi bật, thị trường xuất khẩu thủy sản quốc tế được mở rộng.

Luật Thủy sản năm 2003, Luật Thủy sản năm 2017 được Quốc hội thông qua và các văn bản quy phạm pháp luật khác là cơ sở pháp lý để ngành Thủy sản tiếp tục phát triển mạnh, duy trì nhịp độ tăng trưởng cao; đánh dấu việc đổi mới tư duy quản lý ngành từ nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Sau 60 năm phát triển, ngành Thủy sản đã có những bứt phá vượt bậc. Sản lượng thủy sản năm 2018 đạt hơn 7,74 triệu tấn, gấp 5,6 lần so với năm 1995. Sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 thị trường trên thế giới; kim ngạch xuất khẩu lần đầu vượt ngưỡng 1 tỷ USD (năm 1999) và đạt gần 9 tỷ USD (năm 2018), đưa Việt Nam vào vị trí các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Mức tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu giai đoạn này đạt 13,3%.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao kết quả đạt được trong 60 năm qua của ngành Thủy sản. Đây cũng là dịp để Bộ NN&PTNT tôn vinh và tri ân các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thủy sản, khơi dậy truyền thống, động viên tinh thần làm việc, hăng say lao động, sản xuất, thúc đẩy ngành Thủy sản phát triển.

Trải qua 60 năm trưởng thành và phát triển, ngành Thủy sản đã có bước tiến vượt bậc, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2018 đạt gần 9 tỷ USD (chiếm 22,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành Nông nghiệp), với hơn 600 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản, tạo công ăn việc làm cho khoảng 5 triệu lao động về thủy sản, đưa Việt Nam vào vị trí các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới.

“Tuy ngành Thủy sản đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng trong thời gian tới cần phải nghiên cứu đổi mới phương thức cách làm, vì đánh bắt khai thác mãi cũng đến giới hạn, cần nghiên cứu nuôi trồng bằng công nghệ mới kết hợp giữa doanh nghiệp, người dân và cơ quan quản lý. Tổng cục Thuỷ sản cần phát huy truyền thống, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của năm 2019 như trriển khai các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của EC; hướng dẫn các địa phương, ngư dân, doanh nghiệp triển khai nội dung các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thủy sản 2017. Đặc biệt là phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 10,5 tỷ USD”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Lê Phương