Tính đến ngày 29/9/2017, đã có hơn 400.000 voucher điện tử đã được đưa lên hệ thống http://shop.onlinefriday.vn để người tiêu dùng lựa chọn.

Năm 2017, là năm thứ 4 chương trình được tổ chức với nhiều thay đổi đáng chú ý. Chương trình năm 2017 bắt đầu từ tháng 9 với sự kiện Online Friday - Mua sắm mùa Thu diễn ra vào ngày 29/9 và sự kiện Online Friday thường niên lớn nhất hàng năm sẽ diễn ra vào Thứ 6 đầu tiên của tháng 12/2017.

Qua 3 năm triển khai, chương trình ngày càng phát triển và thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Năm 2016, hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia với hơn 370.000 khuyến mãi dành cho người tiêu dùng, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 967 tỷ đồng, tăng gấp 2,24 so với ngày trung bình trong năm.

Bình Yên