Mỗi lít xăng E5RON92 giảm 2.290 đồng; xăng RON95-III giảm 2.315 đồng; dầu diesel 0.05S giảm 1.750 đồng; dầu hỏa giảm 1.830 đồng; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.353 đồng.

Sau điều chỉnh, mỗi lít xăng E5RON92 có giá không cao hơn 16.056 đồng; xăng RON95-III không cao hơn 16.812 đồng; dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.035 đồng; dầu hỏa không cao hơn 11.846 đồng; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.501 đồng.

Theo Bộ Công thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp tại các nước trên thế giới nên ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa thế giới, giá xăng dầu có biến động có tăng và giảm nhưng xu hướng chung là giảm.

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 48,692 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 13,53 USD/thùng); 50,350 USD/thùng xăng RON95 (giảm 13,84 USD/thùng); 52,235 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 11,52 USD/thùng); 50,400 USD/thùng dầu hỏa (giảm 12,09 USD/thùng); 232,596 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 69,86 USD/tấn).

Ngoài việc giảm giá, liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 800 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg.

Tại kỳ này, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu.

Kể từ 15h ngày 15/3, là thời điểm liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ này cho đến trước ngày liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

So với đầu năm, đến nay mỗi lít xăng RON95 đã hạ tổng cộng hơn 4.100 đồng; xăng E5 RON92 là hơn 3.700 đồng. Phương án điều hành giá lần này, theo nhà chức trách, đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm thế giới, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội nhằm hỗ trợ đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Lê Phương