Việc đạt được xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ ngoại tệ dài hạn ở mức ‘BB’ với ‘triển vọng ổn định’ và xếp hạng tín nhiệm đối với nợ không đảm bảo có ưu tiên trả trước (Senior Unsecured Debt) ở mức ‘BB’ của EVNNPT là tương ứng với xếp hạng quốc gia của Việt Nam và xếp hạng của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tháng 6 năm ngoái. Xếp hạng độc lập của EVNNPT là ‘BB +’.

Kết quả xếp hạng của EVNNPT củng cố mức độ tín nhiệm và tăng cường tính minh bạch của Tổng Công ty, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 

Bước phát triển mới này cho phép EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và phát hành trái phiếu quốc tế. EVNNPT hiện nay đang ở vị thế tốt hơn trong việc thực hiện sứ mệnh đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, và ổn định phục vụ nhu cầu của người dân và các doanh nghiệp Việt Nam.

“Mỗi năm EVNNPT cần khoảng 700 - 800 triệu USD để đáp ứng nhu cầu đầu tư theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 7. Xếp hạng tín nhiệm tích cực do Fitch công bố đã khẳng định vị thế tài chính vững mạnh của EVNNPT và tạo điều kiện thuận lợi cho EVNNPT trong việc thâm nhập vào thị trường vốn quốc tế để huy động vốn” - tiến sĩ Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPT cho biết.

Xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT được xác lập trên cơ sở Tổng Công ty giữ vai trò độc quyền chi phối thị trường trong lĩnh vực truyền tải điện của Việt Nam; mức độ rủi ro thấp về giá và khối lượng trong phạm vi quy định của khuôn khổ pháp lý, nhờ đó giúp gia tăng doanh thu và lợi nhuận; khả năng hòa đồng rủi ro đối tác; và các khoản phải thu lành mạnh.

 TQ