Kết quả bay kiểm chứng bằng buồng lái giả định cho thấy, tổng quãng đường bay là 1.191km, thời gian bay là 103 phút, lượng nhiên liệu tiêu thụ là 4.140kg. 

So sánh với việc bay kiểm chứng bằng buồng lái giả định theo phương án đường hàng không hiện tại có tổng quãng đường bay là 1.276km, thời gian bay là 108 phút, lượng nhiên liệu tiêu thụ là 4.330kg. 

Như vậy, kết quả bay giả định với đường bay vàng giảm về cự ly là 85km, về thời gian là 5 phút, tiết kiệm 190 kg nhiên liệu tiêu thụ.

T.A