Biểu hiện bất hợp tác trong quá trình thanh tra

Theo báo cáo của ông Vũ Hải Minh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh, trong quá trìnhtiến hành thanh tra, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên đã không cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án, với lý do trùng nội dung của đoàn kiểm tra theo Quyết định số 528/QĐ-SXD ngày 13/7/2012 của Sở Xây dựng Hà Nam, đồng thời khước từ thanh tra dự án xây dựng Trường Đại học Hà Hoa Tiên do chưa có quy hoạch được duyệt. 

Chưa hết, các nội dung liên quan đến đất đai, giáo dục - đào tạo, tài chính và thuế, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên cũng chỉ cung cấp hạn chế các tài liệu kiểm tra, vì đơn vị cho rằng có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Thậm chí, khi thiết lập các biên bản thanh tra, đơn vị không ký biên bản làm việc và viện dẫn ra các lý do khác nhau.

Ngày 29/11/2012, đoàn thanh tra liên ngành và đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên, về việc công bố dự thảo kết luận kiểm tra của đoàn kiểm tra Sở Xây dựng và các nội dung của đoàn thanh tra liên ngành, nhưng Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên vẫn không nghiêm túc thừa nhận các sai phạm qua thanh tra, kiểm tra.

Do vậy, qua các hồ sơ thu thập được tại một số sở, ban, ngành và số lượng tài liệu hạn chế do công ty cung cấp, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh đã có báo cáo kết quả thanh tra đối với lãnh đạo tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam đã có Kết luận số 205/KL-UBND ngày 6/2/2013 về việc thanh tra việc thực hiện chính sách,pháp luật của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên.

Vi phạm có tính hệ thống, kéo dài

Theo Kết luận số 205/KL-UBND về việc thực hiện các dự án, tại dự án Trường Đại học Hà Hoa Tiên, Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng và quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên cho rằng dự án chậm tiến độ là do UBND tỉnh không thực hiện đúng theo thoả thuận hợp tác đầu tư.

Về thực hiện các nghĩa vụ về tài chính, thuế, riêng thuế giá trị gia tăng từ năm 2004 đến thời điểm ban hành kết luận, đơnvị đã hoàn thuế phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật số tiền 7.853.573.563 đồng, nhưng chưa thực hiện việc kê khai, viết hoá đơn đầu ra phần giá trị hạ tầng kỹ thuật đối với 2 dự án là Trường Đại học Hà Hoa Tiên (năm 2007) và Nhà máy Cơ điện Pomihoa (năm 2009), là vi phạm Luật Quản lý thuế và Luật Thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, công ty phải nộp ngân sách Nhà nước số thuế giá trị gia tăng đầu ra của giá trị phần hạ tầng kỹ thuật của dự án Trường Đại học Hà Hoa Tiên và dự án Nhà máy Cơ điện Pomihoa là 6.298.565.997 đồng.

Tại Kết luận thanh tra số 205/KL-UBND, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh đôn đốc thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền vi phạm bị phát hiện nêu trên. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Hà Nam có trách nhiệm rà soát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế đối với Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên.

Sau thời điểm kết luận thanh tra được ban hành, Thanh tra tỉnh Hà Nam đã nhiều lần có văn bản đôn đốc Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên khắc phục sai phạm, nộp trả số tiền chiếm đoạt là 6.298.565.997 đồng về ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên không nộp số tiền nêu trên về ngân sách Nhà nước. Do vậy, Chánh Thanh tra tỉnh Lại Văn Hải ký Văn bản số 294/TTr, báo tin tới Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Không dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên tiếp tục chây ì nộp thuế nhiều năm, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, theo tài liệu của cơ quan chức năng, tính đến hết tháng 8/2019, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên phải nộp số tiền thuê đất là 6.214.143.000 đồng và 650.474 USD. Công ty đã nộp 213.723.043 đồng, tương đương 9.835 USD. Như vậy, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên còn phải nộp số tiền thuê đất là 6.214.143.000 đồng và 640.639 USD (chưa bao gồm số tiền chậm nộp).

Số tiền thuê đất Trường Đại học Hà Hoa Tiên phải nộp tính đến hết tháng 12/2018 là 25.249.995.200 đồng (chưa bao gồm số tiền chậm nộp). Kể từ khi thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên chưa thực hiện nộp tiền thuê đất với ngân sách Nhà nước.

Hoàng Long