Theo đó, Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Quốc tế G10 (địa chỉ trụ sở chính: nhà Q7, ngách 495/7 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 043/QLCT-GCN lần đầu vào ngày 5/5/2015.

Công ty này đã có hồ sơ gửi cơ quan chức năng thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với lý do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 2/2/2019.

Theo Cục CT&BVNTD, Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10 có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt. Đồng thời, công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Bình An