Tại hội nghị, ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP khẳng định: Chủ trương phát động, thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là một chủ trương đúng đắn, cần thiết và kịp thời, tạo được sự đồng tình, tích cực hưởng ứng của đông đảo nhân dân và doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên trong toàn Đảng bộ từ TP đến cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, góp phần đưa chủ trương của Bộ Chính trị, chính sách của Nhà nước và các giải pháp triển khai thực hiện cụ thể của TP đi vào thực tế cuộc sống.

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với Chương trình Bình ổn thị trường của TP, đã hỗ trợ và tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành vi ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong mua sắm công, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong tiêu dùng cá nhân.

Đồng thời, thúc đẩy nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc khai thác tốt thị trường nội địa; chủ động vượt khó, chú trọng đầu tư cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng uy tín thương hiệu.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho có tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ảnh: V.Lý

Các hoạt động quảng bá, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến tiêu thụ hàng Việt Nam trong chương trình hành động của TP thực hiện cuộc vận động đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực từ TP đến các địa phương trong cả nước, nhất là các địa phương có quan hệ hợp tác thương mại với TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP cho rằng, với quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh của thị trường TP, tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng lậu, hàng cấm và các hành vi gian lận thương mại khác vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách triệt để.

Việc nâng cao nhận thức và hành vi ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam đòi hỏi phải có quá trình vận động lâu dài; phải có sự cải thiện mạnh mẽ về chất lượng, đa dạng chủng loại hàng hóa và dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân TP và người tiêu dùng trong nước.

Ông Trần Tấn Ngời cho biết, trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung nâng cao công tác tuyên truyền cuộc vận động, nhằm nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của 3 đối tượng trong chương trình hành động của TP. Đó là các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo ông, các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng, giá cả hợp lý để đảm bảo yêu cầu “Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng Việt”; Hiệp hội Doanh nghiệp TP, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và các hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn TP, cần gắn kết với các sở, ban, ngành liên quan trong việc tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm để xuất những giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Vạn Lý