Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh (biện pháp phòng vệ thương mại) đối với các sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam.

Hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh là các sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu có các mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00.

Biện pháp chống lẩn tránh được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế là 10,9%.

Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 28/5/2019 đến hết ngày 21/3/2020.

Trước đó, theo đề nghị của Công ty Cổ phẩn Thép Hòa Phát Hải Dương và Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh (biện pháp phòng vệ thương mại) đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước và vùng lãnh thổ khác nhau.

Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đầu tiên mà Việt Nam tiến hành.

Bình An