Nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu phế liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg để ngăn chặn nguy cơ ách tắc tại cảng và phát sinh gian lận thương mại, thẩm lậu vào thị trường nội địa trong bối cảnh các nước trong khu vực tiếp tục siết chặt việc nhập khẩu phế liệu, ngày 15/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Theo đó, 14 loại phế liệu như: Giấy bìa loại thải, tơ tằm phế liệu, vải vụn, thủy tinh vụn, mảnh vụn đồng, nhôm, niken… sẽ không được nhập khẩu về các cảng cửa khẩu của Việt Nam.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2024.

Bình An