Về công tác thanh tra, trong 5 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra tại 187 doanh nghiệp, với tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt 208 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 20,5 tỷ đồng, giảm lỗ 1.092 tỷ đồng; hiện đã thu nộp ngân sách Nhà nước được 111 tỷ đồng. Tính bình quân, số thuế truy thu, phạt, truy hoàn mỗi hồ sơ mà Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra doanh nghiệp là trên 1,1 tỷ đồng.

Tổng thu nội địa 5 tháng đầu năm trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh được 152.993 tỷ đồng, đạt 56,65% dự toán năm 2022 và tăng 22,88% so cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, thu nội địa trừ dầu được 141.893 tỷ đồng, đạt 54,66% dự toán năm 2022 và tăng 19,59% (so với cùng kỳ năm 2021); thu từ dầu thô được 11.100 tỷ đồng, đạt 105,7% dự toán năm 2022 và tăng 89,52%.

Thanh Hóa: Tuyên dương 219 người nộp thuế tiêu biểu thực hiện tốt pháp luật thuế

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 219 doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020 và năm 2021.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1 doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen; có 47 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; có 2 doanh nghiệp được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen; có 66 doanh nghiệp và cá nhân được Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa tặng giấy khen.

Năm 2021, có 1 doanh nghiệp được Bộ Tài chính tặng bằng khen; có 27 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 6 doanh nghiệp được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen; có 69 doanh nghiệp và cá nhân được Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa tặng giấy khen.

Một số đơn vị tiêu biểu có số nộp ngân sách cao và tăng so với năm trước như: Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Công ty Xi măng Nghi Sơn; Công ty CP Xăng dầu Dầu khí, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa; Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1; Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Lam Sơn,...

Khánh Hòa cơ bản hoàn thành phủ sóng hóa đơn điện tử

Thông tin từ Cục Thuế Khánh Hòa cho hay, tính đến ngày 15/6/2022, trên địa bàn tỉnh đã có 10.768 người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, tương ứng 99,2% số tổ chức, doanh nghiệp. Cùng với đó, toàn tỉnh có 877 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 100%.

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Cục Thuế Khánh Hòa đã chủ động triển khai các công việc có liên quan.

Với quyết tâm cao, kết quả đến ngày 15/6/2022, có 10.768 người nộp thuế đã thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ % số tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện trên số phải triển khai hóa đơn điện tử của toàn tỉnh là 99,2%.

Cục Thuế Khánh Hòa đang tiếp tục truyên truyền, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sớm đăng ký sử dụng, phấn đấu phủ sóng sớm hóa đơn điện tử trên địa bàn.

PV