Cục Thuế tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 được UBND tỉnh giao, thực hiện giao dự toán phấn đấu thu ngân sách cho các đơn vị trong ngành với mức tăng tối thiểu 5% so với dự toán theo Nghị quyết số 107 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tăng cường công tác đôn đốc và cưỡng chế thu hồi các khoản nợ thuế không được gia hạn, các khoản thuế được gia hạn nhưng đến hạn phải thu, các khoản thuế, tiền phạt phát hiện xử lý qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác, hạn chế nợ mới phát sinh, nhất là nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những người nộp thuế có số thuế nợ lớn, chây ỳ nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tập trung giám sát kê khai; thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dấu hiệu lợi dụng tình hình dịch bệnh, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để kê khai không đúng, trốn thuế, gian lận thương mại, chuyển giá, đảm bảo thu đúng chính sách, chế độ, nhất là các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, rủi ro cao về in, phát hành và sử dụng hóa đơn.

Đặc biệt, tập trung giải quyết khiếu nại, tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân hoạt động kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước; tham mưu cho UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

Ngoài ra, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và các cơ quan liên quan lập danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có nhu cầu nhập khẩu thiết bị máy móc, hỗ trợ và tạo điều kiện giải quyết các thủ tục, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án năng lượng điện gió theo quy hoạch điều chỉnh điện VII, các dự án trọng điểm của tỉnh; kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp... nhằm góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh.

Các sở, ngành gồm: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các ban quản lý dự án thuộc tỉnh và các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết (gồm: Hồ chứa nước Sông Than, dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh, cảng biển tổng hợp Cà Ná, thủy điện tích năng Bác Ái, tổ hợp điện khí LNG...), xây dựng hạ tầng đô thị (gồm: Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (K2), khu dân cư Mỹ Bình 1, khu đô thị Đầm Cà Ná...), về du lịch quy mô lớn, đẳng cấp cao (gồm: Mũi Dinh Ecopark, Sunbaypark Hotel...).

Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu ngân sách, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án đầu tư, tiến độ giải ngân, thanh toán các nguồn vốn... tạo điều kiện để cơ quan thuế quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Khoa Lê