Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 8 tháng đầu năm 2022, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra tại 375 doanh nghiệp, giảm 9%, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 606 tỷ đồng, tăng 30%; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 77 tỷ đồng; giảm lỗ 2.433 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách Nhà nước 242 tỷ đồng. Tính bình quân, số tiền truy thu, phạt và truy hoàn trên mỗi hồ sơ bị thanh tra thuế là 1.617 tỷ đồng.

Cùng thời gian, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được 8.974 hồ sơ, phát hiện nhiều vi phạm thuế; đã xử lý số tiền vi phạm về thuế lên đến 10.979 tỷ đồng, gồm 1.942 tỷ đồng số thuế tăng thu, 396 tỷ đồng giảm khấu trừ và 8.641 tỷ đồng giảm lỗ.

PV