Công ty Cổ phần FPT (mã FPT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu thuần 10.704 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, FPT lãi trước thuế 1.760 tỷ đồng, tăng 21% so với quý IV/2020. Lãi ròng cũng tăng 24% so với cùng kỳ lên 1.560 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.302 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2021, FPT ghi nhận doanh thu thuần đạt 35.657 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm ngoái. Giá vốn tăng nhanh hơn khiến biên lãi gộp giảm xuống mức 38,4% tương ứng lợi nhuận gộp 13.700 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm trước.

Trong năm qua, chi phí tài chính đã tăng gấp đôi lên 1.143 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng 37% lên 3.712 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 1,7%. Kết quả, FPT lãi trước thuế 6.335 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Lãi ròng thu về 5.345 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 4.333 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm trước.

Lợi nhuận của công ty chủ yếu đến từ lợi nhuận của phần mềm xuất khẩu và viễn thông. Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đem về doanh thu 14.541 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.423 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,2% và 23% so với cùng kỳ. Dịch vụ viễn thông đem về doanh thu 12.079 tỷ đồng, tăng 11,2% và lợi nhuận trước thuế 2.119 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2021, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của FPT đã tăng lên đến 26.149 tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ đồng so với đầu kỳ. Lượng tiền gửi khổng lồ giúp FPT thu về cả nghìn tỷ đồng tiền lãi, đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận.

Mặt khác, FPT cũng gia tăng nợ vay thêm 7.353 tỷ đồng so với đầu năm lên hơn 20.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 5.815 tỷ đồng lên 17.799 tỷ đồng còn nợ dài hạn tăng 1.538 tỷ đồng lên 2.296 tỷ đồng. Kéo theo đó, chi phí lãi vay phải trả trong năm đã tăng 25% lên 482 tỷ đồng.

Gia Hân