Hiện đại hóa công nghệ thông tin là môt trong những nhiệm vụ quan trọng bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN, nhiều năm nay, Tổng cục Thuế đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử nhằm thực hiện được các mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, về khai thuế điện tử, đến nay hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 30/6/2020 có 778.494 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,8% DN đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2020 là 7.996.034 hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử, hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Cơ quan thuế các cấp vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 30/6/2020, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 773.494 DN, đạt tỷ lệ 99,2% trên tổng số DN đang hoạt động.

Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 772.548 DN, đạt 99% trên tổng số DN đang hoạt động. Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2020, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 1.888.718 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 334.025 tỷ đồng và 18.270.931 USD.

Về hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, hệ thống mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành được triển khai từ ngày 4/8/2017. Tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2020, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 6.270 trên tổng số 6.500 DN hoàn thuế, đạt tỷ lệ 96,46%. Số hồ sơ tiếp nhận là 12.570 hồ sơ trên tổng số 12.884 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,56%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 9.293 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 54.089 tỷ đồng.

Về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, đã tổ chức hỗ trợ cho các DN tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng. Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 30/6/2020, có 255 DN đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Từ ngày 1/1/2020 đến 30/6/2020, có 697.403 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 18.918 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.673 tỷ đồng.

NM