Trên cơ sở chỉ đạo này, Cục Thuế Quảng Bình, với quyết tâm cao độ, tính đến ngày 5/5/2022, sau hơn 1 tháng triển khai HĐĐT, đã có hơn 5.055 tổ chức, DN, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế trên địa bàn tỉnh đăng ký thành công sử dụng HĐĐT, chiếm hơn 92%. Cục thuế phấn đấu đến 31/5/2022 thực hiện hoàn thành triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh.

PV