Chiều ngày 14/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020.

Vietnam Airlines giảm 96,1% doanh thu vì Covid -19

Theo tờ trình của Chính phủ, từ năm 2012 đến nay, số thu từ thuế bảo vệ môi trường liên tục tăng ổn định. Năm 2012 khoảng 11.676 tỷ đồng thì đến năm 2019 là 63.079 tỷ đồng.

Tỷ lệ thu thuế bảo vệ môi trường so với tổng thu ngân sách Nhà nước đã tăng từ hơn 1% lên hơn 4% (năm 2019 là 4,07%). Số thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bình quân giai đoạn 2015-2019 là 2.939,6 tỷ đồng/năm.

Song từ tháng 12/2019, khi đại dịch Covid -19 bùng phát, lan rộng ra các quốc gia trên thế giới khiến thị trường vận tải hàng không bắt đầu giảm mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, theo đánh giá thì thiệt hại của ngành hàng không là rất nghiêm trọng.

Như trong quý II/2020, doanh thu của Vietnam Airlines giảm khoảng 18 nghìn tỷ đồng (giảm 96,1% so với kế hoạch), lợi nhuận giảm gần 6,4 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch. Khoản lỗ lớn khiến Vietnam Airlines phải thực hiện ngừng việc với hơn 6.000 lao động.

Dự kiến trong năm 2020, doanh thu Vietnam Airlines giảm 49,3 nghìn tỷ đồng và mức lỗ lên đến gần 16 nghìn tỷ đồng. Dòng tiền của Vietnam Airlines dự kiến sẽ thiếu hụt lũy kế xấp xỉ 17 nghìn tỷ đồng trong năm 2020.

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hàng không, giảm chi phí đầu vào, theo Chính phủ, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là một trong những giải pháp cần thiết.

Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay giảm 30%

Chính phủ đề xuất, giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay 30% từ 3.000 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít đến hết ngày 31/12/2020.  

Theo tính toán của Chính phủ, giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ làm số thu thuế bảo vệ môi trường giảm khoảng 72 - 80 tỷ đồng/tháng.

Khi giảm mức thuế thì giá nhiên liệu bay chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng giảm tương ứng là 900 đồng/lít và giá nhiên liệu bay sau thuế giá trị gia tăng giảm tương ứng là 990đồng/lít.

“Giảm giá nhiên liệu bay là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngành Hàng không, làm giảm chi phí nguyên liệu đầu vào của ngành Hàng không”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh.

Thẩm tra nội dung này, nhất trí với tờ trình của Chính phủ, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách đánh giá, giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020 làm giảm thu ngân sách là “không lớn”.

Đa số ý kiến trong Uỷ ban này còn đề nghị điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50% (tương ứng với mức 1.500 đồng/lít) so với mức thuế hiện hành hoặc có thể điều chỉnh giảm ở mức cao hơn.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với các nội dung như tờ trình của Chính phủ và biểu quyết thông qua Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường với nhiêu liệu bay với thời gian áp dụng là 5 tháng, kể từ 1/8 đến 31/12/2020. Từ 1/1/2021 trở đi, mức thuế sẽ quay trở lại là 3.000 đồng/lít.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự báo thị trường vận chuyển năm 2020, nếu dịch bệnh được kiểm soát trước tháng 6/2020, có tính đến hủy toàn bộ các chuyến bay đi, đến Hàn Quốc, tổng thị trường chỉ đạt 61,2 triệu khách, giảm 22,6% so với năm 2019.

Trong đó, các hãng Việt Nam vận chuyển được 10,4 triệu khách quốc tế (giảm 41,2%) và 35,3 triệu khách nội địa (giảm 5,5%), tổng vận chuyển chỉ đạt 45,7 triệu khách (giảm 17% so cùng kỳ).     

Hương Giang