Theo danh sách DN nợ thuế vừa công khai, trên địa bàn TP. Cam Ranh có 143 DN nợ hơn 47,9 tỷ đồng; trên địa bàn huyện Cam Lâm có 76 DN nợ hơn 15,2 tỷ đồng; trên địa bàn huyện Khánh Sơn có 10 DN nợ hơn 1,6 tỷ đồng.

DN có số nợ lớn nhất là Công ty TNHH Minh Lộc nợ hơn 11 tỷ đồng; Công ty TNHH Nhật Tùng nợ hơn 5,2 tỷ đồng; Công ty CP Việt Phú Nam nợ hơn 1,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Phúc An Cam Ranh nợ hơn 1,7 tỷ đồng; DN tư nhân Đức Phương nợ hơn 1,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Phước Thành nợ hơn 1,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Phú An nợ hơn 1,6 tỷ đồng…

Được biết, tính đến 31/5/2020 tỷ lệ tổng nợ thuế do Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa quản lý đang là 16% so với tổng thu ngân sách. Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa được hợp nhất bởi 3 chi cục thuế là Chi cục Thuế TP Cam Ranh, Chi cục Thuế huyện Cam Lâm và Chi cục Thuế huyện Khánh Sơn.

NM-VT