Công an tỉnh xác minh sai phạm của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên

Cập nhật: 15/10/2019 18:12

(Thanh tra)- Theo nguồn tin của Báo Thanh tra, Công an tỉnh Hà Nam đang thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ toàn bộ sai phạm của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên trong quá trình triển khai, thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh xác minh sai phạm của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên
Cần sớm xử lý dứt điểm sai phạm của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Đại học Hà Hoa Tiên theo quy định của pháp luật. Ảnh: HL

Như Báo Thanh tra phản ánh, ngày 6/2/2013, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kết luận thanh tra số 205/KL-UBND về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên.

Căn cứ vào Kết luận thanh tra số 205/KL-UBND, Thanh tra tỉnh Hà Nam đã nhiều lần có văn bản đôn đốc Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên khắc phục sai phạm, nộp trả số tiền chiếm đoạt là 6.298.565.997 đồng về ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên không nộp số tiền nêu trên về ngân sách Nhà nước. Do vậy, Chánh Thanh tra tỉnh Lại Văn Hải ký Văn bản số 294/TTr, báo tin tới Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Không dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên tiếp tục chây ì nộp thuế nhiều năm, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, theo tài liệu của cơ quan chức năng, tính đến hết tháng 8/2019, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên còn phải nộp số tiền thuê đất là 6.214.143.000 đồng và 640.639 USD (chưa bao gồm số tiền chậm nộp). Số tiền thuê đất Trường Đại học Hà Hoa Tiên phải nộp tính đến hết tháng 12/2018 là 25.249.995.200 đồng (chưa bao gồm số tiền chậm nộp).

Được biết, cơ quan Thuế tỉnh Hà Nam cũng đã triển khai nhiều biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Đại học Hà Hoa Tiên theo quy định pháp luật.

Về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 205/KL-UBND, đối với khoản tiền 6.298.565.997 đồng tiền “chiếm đoạt” nêu trên, lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh cho biết, hiện nay, Công an tỉnh đang xác minh, làm rõ toàn bộ các sai phạm của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Đại học Hà Hoa Tiên. Bên cạnh đó, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát, đánh giá lại toàn bộ vụ việc làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2348/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác do ông Đào Đình Tùng Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam làm Tổ trưởng. Tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý liên quan hoạt động và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Đại học Hà Hoa Tiên. Trên cơ sở đó, Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xử lý các tồn tại, vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp đó, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2808/UBND-NC về việc làm việc, tiếp tục rà soát, tham mưu trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên, Đại học Hà Hoa Tiên. Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục nhận được Văn bản số 189/CPHHT ngày 18/9/2019 của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Đại học Hà Hoa Tiên, trong đó kiến nghị về việc xác định các nghĩa vụ tài chính còn phải nộp đối với ngân sách Nhà nước. 

Sau khi xem xét, lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Tổ công tác của tỉnh, Cục Thuế tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát, làm việc với Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Đại học Hà Hoa Tiên để làm rõ các nội dung liên quan về cơ chế, chính sách ưu đãi và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước. 

Văn bản số 2808/UBND-NC nêu rõ, Tổ công tác, Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản trả lời, thông báo kết quả yêu cầu Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Đại học Hà Hoa Tiên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Hoàng Long