Trong thực hiện điều chuyển cần ưu tiên cho những công trình có khối lượng thực hiện nhưng thiếu vốn và những địa phương, sở, ngành thực hiện tốt kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm, đảm bảo đạt từ 90% kế hoạch trở lên.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương phối hợp tốt thực hiện kế hoạch vốn, chỉ đạo quyết liệt để sớm khởi công các công trình chưa triển khai và đẩy nhanh tiến độ các công trình thực hiện chậm. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong phê duyệt phương án, đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng cho nhà thầu đúng thời gian để triển khai dự án theo kế hoạch; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch vốn, có hình thức xử lý những cá nhân, tổ chức thực hiện chậm, thiếu trách nhiệm; kiểm tra, xử phạt nhà thầu, tư vấn vi phạm hợp đồng, thay thế những nhà thầu không đủ năng lực.

Mặt khác, các sở, ngành, địa phương rà soát, thực hiện tốt việc thanh toán, quyết toán các công trình hoàn thành, thanh toán tạm ứng ngân sách, nợ đọng xây dựng cơ bản để đảm bảo quản lý, sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Theo Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh còn chậm và đạt rất thấp so với kế hoạch. Tổng số vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh là trên 2.693 tỷ đồng; trong 6 tháng đầu năm chỉ thực hiện trên 884 tỷ đồng, đạt 32,8% và giải ngân trên 708,6 tỷ đồng, đạt 26,3% kế hoạch (cùng kỳ năm 2018 đạt 33%).

Năm 2019, tỉnh Vĩnh Long có 74 công trình khởi công mới với kế hoạch vốn gần 964 tỷ đồng, đến nay đã tổ chức khởi công 61 công trình. Đối với công trình chuyển tiếp có 99 công trình, kế hoạch vốn hơn 1.300 tỷ đồng, giải ngân chỉ đạt 26,7%. Toàn tỉnh hiện còn 17 công trình chưa giải ngân với kế hoạch vốn là 285 tỷ đồng; 30 dự án có kế hoạch vốn từ 10 tỷ đồng trở lên có tỷ lệ giải ngân dưới 20%; 12 công trình chưa khởi công với tổng kế hoạch vốn trên 433 tỷ đồng.

Một số công trình có kế hoạch vốn lớn nhưng có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm như: Hệ thống thủy lợi, giữ ngọt xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm có kế hoạch vốn 70 tỷ đồng, giải ngân 5,47%; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (phần thiết bị), vốn 145 tỷ đồng nhưng chưa giải ngân; dự án đê bao dọc sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch vốn 40 tỷ đồng, giải ngân 4,6%; cải tạo nâng cấp đường tỉnh 902 có kế hoạch vốn 70,9 tỷ đồng, giải ngân 0,1%...

Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long Đoàn Thanh Bình cho rằng, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án chậm và thực hiện thiết kế 2 bước ở một số dự án là những nguyên nhân chính dẫn đến việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Nếu khắc phục được hai vấn đề này sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Theo Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long, một số dự án thực hiện thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công-dự toán); một số dự án có quy mô lớn, thực hiện theo tuyến, nhu cầu thu hồi đất nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, giải phóng mặt bằng đối với nhiều dự án còn chậm do một số chủ đầu tư thiếu chủ động, quyết liệt ngay từ đầu năm như: Chậm trong lập phương án, điều chỉnh phương án đền bù giải phóng mặt bằng, trong thỏa thuận thống nhất vị trí, diện tích thu hồi đất.

Ngoài ra, năng lực quản lý, theo dõi về đầu tư xây dựng cơ bản của một số chủ đầu tư vẫn còn yếu; việc chuẩn bị thủ tục đầu tư của một số chủ đầu tư chậm so với quy định và còn nhiều sai sót; việc theo dõi, quản lý dự án không chặt chẽ dẫn đến việc triển khai thi công một số công trình chậm.

Phạm Minh Tuấn