Dịch vụ này cho phép khách hàng của CTCP Nước sạch số 02 Hà Nội thực hiện việc thanh toán hóa đơn tiền nước tại các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc.

Đặc biệt, khách hàng được hoàn toàn miễn phí khi thực hiện vụ thanh toán tiền nước với Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội trên tất cả các kênh của Vietcombank.

Khách hàng có thể chủ động việc thực hiện thanh toán bằng cách đăng nhập vào VCB – iB@nking - Menu Thanh toán - Thanh toán hóa đơn - Dịch vụ: Thanh toán hóa đơn Tiền nước - Nhà cung cấp dịch vụ: CTN sạch số 2 HN - Điền mã KH (như hướng dẫn tại hình ảnh đính kèm).

Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai thêm các dịch vụ tiện ích khác đáp ứng các nhu cầu tài chính gắn liền cuộc sống của khách hàng. Qua đó, hướng đến  những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

VCB News