Khách hàng cá nhân (KH) thực hiện thành công giao dịch: Đăng ký Ủy quyền trích nợ tự động (Auto Debit) tiền Điện và/hoặc tiền Nước; Đặt vé Tàu và/hoặc đặt vé Xe; Kích hoạt thành công một trong các dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vietcombank bao gồm: VCB-iB@nking, VCB-Mobile B@nking, VCBPAY và VCB-SMS B@nking sẽ nhận được các ưu đãi gồm:

+ Tặng 100.000 VNĐ cho 3.000 KH đầu tiên đăng ký thành công Auto Debit tiền Điện/tiền Nước mỗi kỳ.

+ Tặng 100.000 VNĐ cho 300 KH đầu tiên thực hiện thành công giao dịch Đặt vé Tàu/ Đặt vé Xe mỗi kỳ.

+ Tặng 30.000 VNĐ cho 10.000 KH đầu tiên kích hoạt mới thành công dịch vụ Ngân hàng điện tử mỗi kỳ.

Chương trình được triển khai với 2 kỳ khuyến mại, cụ thể:

+ Kỳ 1: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019  đến 23:59:59 ngày 14/4/2019;

+ Kỳ 2: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày 12/5/2019;

Chi tiết thể lệ chương trình, Quý khách hàng vui lòng tham khảo tại trang web www.vietcombank.com.vn