Theo đó, tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp của công ty là 1,98 tỷ đồng. Trong đó, bị phạt 20% tổng số tiền do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt 270,7 triệu đồng; phạt vi phạm hành chính không có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, số tiền phạt 2,1 triệu đồng.

Ngoài ra, VinaconexMec còn phải khắc phục hậu quả, bao gồm: Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 1,33 tỷ đồng, trong đó số tiền truy thu năm 2017 là 47 triệu đồng, năm 2018 là 1,28 tỷ đồng; truy thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương cá nhân 22 triệu đồng, trong đó năm 2017 là 9,4 triệu đồng và năm 2018 là 12,65 triệu đồng; truy thu thuế TNCN từ đầu tư vốn số tiền hơn 318 triệu đồng, trong đó năm 2017 là 150,9 triệu đồng và năm 2018 là 167,12 triệu đồng.

Đồng thời giảm số tiền thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 165,6 triệu đồng. Số tiền chậm nộp trong 2 năm là 40,7 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 24/6/2019.

Được biết, VCM hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ; kinh doanh xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải, dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, làm đại lý tiêu thụ các mặt hàng sản xuất và tiêu dùng cho các hãng trong và ngoài nước, kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại...

Trên thị trường, cổ phiếu VCM đang giao dịch ở ngưỡng 22.500 đồng/cổ phiếu.

Nhật Minh + Hồng Quyên