(i) Tặng tiền cho thẻ phát hành mới và phát sinh giao dịch thanh toán hợp lệ theo các đợt trong thời gian khuyến mại với số tiền như sau:

 

 

(ii) Hoàn tiền tới 2.000.000 đồng cho chủ thẻ chi tiêu hợp lệ bằng thẻ tại nước ngoài: Hoàn tiền 2,1% giá trị giao dịch, tối đa 1.000.000 VND/khách hàng x 2 Đợt đối với chủ thẻ hạng Bạch kim và tối đa 500.000 VND/khách hàng x 2 Đợt với chủ thẻ hạng Vàng và Chuẩn.

PV