Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Công văn số 3984/UBND-KGVX về việc chi trả các chế độ BHXH bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, từ ngày 1/10/2019, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) cho cán bộ, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

Điều này nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

UBND TP Hà Nội giao, BHXH TP, Bưu điện TP, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu, đồng thời nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội phải sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM và giám sát hoạt động ATM bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Những năm qua, công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của Hà Nội đã đạt được kết quả quan trọng.

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,7% dân số.  Số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.682.733 người, đạt 86,5%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 1.575.242 người, đạt 90,3%. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 27.470 người, tốc độ gia tăng đạt 22,2%

Tính 7 tháng đầu năm 2019, BHXH TP Hà Nội đã giải quyết và chi trả các chế độ BHXH với tổng số tiền trên 21.202 tỉ đồng (tăng 376,2 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2018).

Trong đó, có 559.980 lượt người hưởng lương hưu với số tiền 17.839 tỉ đồng; 35.049 lượt người hưởng trợ cấp một lần với số tiền 939 tỉ đồng; 284.529 lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe với số tiền 1.870 tỉ đồng; 142.739 người thanh toán BH thất nghiệp với số tiền 553 tỉ đồng. Tuy nhiên, đa số người nhận các chế độ trợ cấp BHXH bằng tiền mặt.

Khánh Vân