Ngày 21/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ban hành Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT điều chỉnh, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT, trong đó đã quy định biểu giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ (công trình hầm đường bộ có suất đầu tư cao hơn rất nhiều so với công trình đường bộ thông thường, người dân có quyền lựa chọn trả phí để lưu thông qua hầm hoặc đi cung đường đèo không phải trả phí).

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT và doanh nghiệp DA đã ký Phụ lục hợp đồng số 09/PLHĐ-26/HĐ.BOT-BGTVT ngày 13/3/2019, trong đó cập nhật, điều chỉnh giá vé tại trạm thu phí Bắc Hải Vân.

Để đảm bảo chi phí vận hành, bảo trì nhằm duy trì hoạt động lưu thông qua hầm và các phương án tài chính hoàn vốn cho phần sửa chữa, nâng cấp hầm Hải Vân 1 đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm qua; đồng thời đảm bảo quyền lựa chọn của người dân, hài hòa lợi ích của người sử dụng, Nhà nước và nhà đầu tư; trên cơ sở thống nhất của Bộ GTVT tại Văn bản số 8543/BGTVT-ĐTCT ngày 10/9/2019, doanh nghiệp DA thực hiện điều chỉnh mức phí sử dụng dịch vụ hầm đường bộ tại trạm Bắc Hải Vân giai đoạn 2019-2020, với mức thu phí thấp hơn mức theo quy định tại Hợp đồng DA, cụ thể như sau:

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt công cộng mức thu 70 ngàn đồng/lượt (2,1 triệu đồng/tháng và 5,67 triệu đồng/quý). Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế, xe có tải trọng từ 2 đến 4 tấn có mức thu 90 ngàn đồng/lượt (2,7 triệu đồng/tháng, 7,29 triệu đồng/quý).

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 đến dưới 10 tấn, mức thu 140 ngàn đồng/lượt (4,2 triệu đồng/tháng, 11,34 triệu đồng/quý). Xe có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng Container 20 feet có mức thu 180 ngàn đồng/lượt (5,4 triệu đồng/tháng, 14,58 triệu đồng/quý). Và xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng Container 40 feet là 240 ngàn đồng/lượt (7,2 triệu đồng/tháng, 19,44 triệu đồng/quý).

Thời điểm bắt đầu điều chỉnh giá vé từ 0 giờ ngày 27/9/2019.

Bộ GTVT đã lựa chọn phương án sử dụng chung trạm thu phí Bắc Hải Vân thực hiện thu phí hoàn vốn cho hầm Phước Tượng, Phú Gia và DA hầm đường bộ Hải Vân; trong đó ưu tiên hoàn vốn cho hầm Phước Tượng, Phú Gia, phần còn lại dành cho hầm đường bộ Hải Vân.

Ngọc Phó