Đối với các mục tiêu phát triển kinh tế, Đại hội đề ra 5 chỉ tiêu, trong đó có 5/5 chỉ tiêu đều vượt như giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, số hộ kinh doanh cá thể, phát triển doanh nghiệp, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm. Là phường dẫn đầu toàn thành phố về phát triển doanh nghiệp và thu ngân sách nhà nước, là một trong ba phường tự cân đối ngân sách từ năm 2017 đến nay. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 40,44%, gấp 4 lần so với chỉ tiêu Đại hội.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền phường Đông Thọ đã tích cực chỉ đạo hoàn thành được nhiều dự án quan trọng, trong đó có 7 dự án do phường làm chủ đầu tư với kinh phí trên 60 tỷ đồng. Thực hiện vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, đóng góp xây dựng, cải tạo nhà văn hoá, làm đường giao thông, vỉa hè, đường điện… với số tiền 11,9 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng được 46,47ha đất, trong đó đất nông nghiệp là 43,47ha, đất ở 3ha, ảnh hưởng 738 hộ dân. Duy trì tốt công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Đối với các mục tiêu về văn hóa xã hội, Đại hội đề ra 15 chỉ tiêu, đã có 14 chỉ tiêu hoàn thành và vượt như các tỷ lệ: Tăng dân số tự nhiên; hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm; giới thiệu và giải quyết việc làm; gia đình văn hóa, phố văn hóa, phố có nhà văn hóa; trường đạt chuẩn quốc gia… Năm 2019 được tỉnh công nhận “phường an toàn thực phẩm”.

Mục tiêu về quốc phòng an ninh, Đại hội đề ra 2 chỉ tiêu, cả 2 chỉ tiêu vượt đó là: Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; chỉ tiêu giao quân. Đối với các mục tiêu về xây dựng Đảng, Đại hội đề ra 2 chỉ tiêu, có cả 2 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó kết nạp được 48/40 đảng viên, vượt 20% kế hoạch. Tổ chức thực hiện và duy trì tốt các mô hình mẫu đã đăng ký và được thành phố giao như: Mô hình camera đảm bảo an ninh trật tự; câu lạc bộ nhà trọ tự quản về an ninh trật tự; cựu chiến binh với phong trào đảm bảo an ninh trật tự; cờ mẫu, đường hoa mẫu…

Trao đổi với phóng viên về quá trình Đảng bộ lãnh đạo phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Đông Thọ cho biết: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh  thuận lợi và khó khăn đan xen, song được sự quan tâm lãnh đạo cấp trên, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân toàn phường, Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra: Kinh tế tiếp tục phát triển mạnh theo hướng thương mại dịch vụ, là phường dẫn đầu về thu ngân sách, tự chủ về ngân sách và phát triển doanh nghiệp; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; số hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh; quốc phòng an ninh luôn đảm bảo; duy trì tốt các mô hình điểm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; diện mạo, cảnh quan đô thị ngày thêm khang trang hiện đại. Với những kết quả trên, Đảng bộ nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Thành ủy và Tỉnh ủy khen thưởng, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

“Trong nhiệm kỳ tới, sẽ gặp không ít những khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đông Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Đông Thọ phát triển bền vững”. Xây dựng hình ảnh người dân Đông Thọ “nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, với phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Phát triển”, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá và các mục tiêu trên các lĩnh vực đã đề ra, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào đoàn kết phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Thanh Hóa”, bà Nguyễn Thị Tâm, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Đông Thọ cho biết.

P.V