Triển khai tại Văn phòng Cục và 30 Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã, đến 21/3/2019, Cục Thuế đã tập huấn miễn phí 25 lớp cho gần 9.000 doanh nghiệp (DN). Trong đó có 15 lớp tập huấn tại các Chi cục Thuế cho gần 5.000 DN.  

Cục Thuế đã hỗ trợ, hướng dẫn gần 3.000 lượt người nộp thuế với trên 3,8 nghìn nội dung vướng mắc được giải đáp, hỗ trợ. Có gần 100 đơn vị là những tập đoàn, tổng công ty, tổ chức, ngân hàng, doanh nghiệp có số lượng hồ sơ quyết toán thuế lớn đề nghị Cục Thuế hỗ trợ tiếp nhận. 

Cục Thuế đã cử cán bộ thuế đến tận đơn vị để hỗ trợ kê khai, kiểm tra, rà soát hồ sơ quyết toán thuế và tiếp nhận hồ sơ tại đơn vị hoặc tại các Phòng Kiểm tra. Tiêu biểu là Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) với 1.000 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã được tiếp nhận.

Thúy Nhài