Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc hoạt động Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ “Truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được Bảo Việt chú trọng thực hiện trong suốt quá trình hoạt động 48 năm qua. Nằm trong chuỗi các hoạt động “Kết nối yêu thương” của Bảo Việt, chương trình này như là sự chia sẻ của từng cán bộ Bảo Việt hướng tới đồng bào miền Trung thân yêu của cả nước – nơi thường xuyên gánh chịu những tổn thất nặng nề từ những đợt bão lũ. Chúng tôi hi vọng người dân sẽ vượt qua những khó khăn và nỗi đau mất mát. Bão có thể xóa đi nhà cửa, tài sản và cả con người, nhưng không thể xóa đi tinh thần lạc quan vượt lên trên thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên và niềm tin yêu cuộc sống của chúng ta.”

Dự kiến trong các ngày từ 6 - 10/10, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, Công đoàn, Đoàn Thanh niên sẽ phối hợp với các công ty thành viên của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tại các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10 tổ chức chuyển tiền và hiện vật cứu trợ quyên góp cho đồng bào tại các tỉnh trên.

Chuỗi hoạt động “Kết nối yêu thương” là một phần trong kế hoạch thực hiện sứ mệnh “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng” của Bảo Việt. Trong suốt các năm qua, Bảo Việt đã liên tục triển khai các chương trình vì cộng đồng. Tính đến nay, Bảo Việt đã đầu tư hơn 80 tỷ đồng cho các hoạt động xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục và thế hệ trẻ, và các hoạt động an sinh cho các huyện nghèo theo chương trình 30A của chính phủ tại Quế Phong (Nghệ  An) và Pắc Nặm (Bắc Kạn), thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng.

PV