Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và sự chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt kết quả đáng ghi nhận. 

Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên được Trung ương giao dự toán thu toàn tỉnh là 14.952 tỷ đồng, tỉnh giao 15.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 11.650 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu là 3.350 tỷ đồng. 

Đến hết 9 tháng đầu năm, thu ngân sách toàn tỉnh đạt 11.060 tỷ đồng, bằng 74% dự toán Trung ương giao; bằng 73,7% dự toán tỉnh giao và tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa đạt 8.846 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt 2.169 tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kỳ. 

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã đã báo cáo, đánh giá kết quả thu NSNN trong 9 tháng đầu năm 2019, đồng thời, thảo luận, bàn giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thu ngân sách những tháng cuối năm 2019.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc, đánh giá cao nỗ lực của ngành Thuế và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác thu NSNN. 

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục rà soát số nợ của các doanh nghiệp để đưa ra giải pháp thu, phấn đấu đưa số nợ thuế ở mức thấp nhất; thường xuyên quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, biểu dương những doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. 

Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, quyết tâm đạt vượt thu NSNN năm 2019.  

Thái Hải